Mei 2021

Ik geef de pen door:

Beste “ buren”,De vraag kwam of het bestuur van onze enthousiaste buurtvereniging Tersluis zich wat naderwilde gaan voorstellen.Daarom pak ik de pen op:Ik ben Bea Weijers en sinds het eerste begin betrokken bij onze buurtvereniging, enthousiastgemaakt door een buurvrouw die vond dat er ook mensen van “ onze” leeftijd zich daarbijmoesten voegen.Over leeftijd gesproken: ik ben van 1955, geboren en getogen in Den Haag en in 1991 viaZoetermeer in Schoonhoven beland. Nu wonen we alweer bijna 4 jaar in Groningen, eerst inLeek ter overbrugging en van de zomer 3 jaar op onze mooie ark aan de Watering. We warentoen de 12e bewoners in Tersluis!Ik ben getrouwd met Peer van Dijk, we hebben een schat van een lieve hond: Ezsra de Vizsla.( haar zusje Nora woont, geheel toevallig, ook in Tersluis en wie weet heeft u ze wel eensgetroffen) en dan nog Casper de kat.Sinds onze verhuizing naar Groningen ben ik met vervroegd pensioen. Ik was 44 jaar aan hetwerk als verpleegkundige en heb op diverse terreinen ervaring opgedaan.Mijn grote hobby’s zijn lezen, wandelen en vooral hardlopen. Nu gaat dat hardlopen niet meerzo hard en soms ook niet meer zo lang als weleer, maar het plezier is er niet minder om.Wekelijks verzorg ik een training bij Loopgroep GRUNN.Sinds de Kerst werk ik weer 2 tot 3 dagen per week i.v.m personeelsproblemen rondom deCorona crisis. Dat duurt tot eind juni en het wordt hopelijk vervangen d.m.v. een buddyschap bijWij Groningen.We hebben het heerlijk naar de zin hier in Groningen en zeker ook in Meerstad. En hebben metons bonusgezin van de oomzegger van Peer de fijne band nog inniger versterkt.Bij de buurtvereniging ben ik penningmeester en omdat ik niet zo sterk ben in het creatieve, kanik me wel helemaal uitleven in het regelen van randvoorwaarden en dergelijke.Het is echt heel leuk dat we, ondanks alle Corona perikelen, samen een aantalenthousiasmerende activiteiten hebben weten te verzorgen.Hopelijk kunnen we daarom samen bijdragen aan een fijne, sociale en veilige wijk!Graag tot ziens of tot zwaais.

Lees meer »
April 2021
Maart 2021

April

Ik geef de pen door:
PDF – 158,8 KB 502 downloads

Maart