Hoe word je lid?

Buurtvereniging Tersluis heeft als doel de contacten tussen de bewoners van de wijk Tersluis in Meerstad te bevorderen. Dat doet zij door activiteiten op buurtniveau te organiseren en activiteiten op straatniveau te ondersteunen. Activiteiten van de vereniging zullen vaak toegankelijk zijn voor alle buurtbewoners, maar leden van de vereniging krijgen een (financieel) voordeel of voorrang.

Iedereen die een levendige buurt met activiteiten voor haar bewoners ondersteunt, kan lid worden van de buurtvereniging waarbij dit als leuke bijkomstigheid ook nog eens (financiële) voordelen oplevert bij deelname aan de activiteiten.

De contributie van de buurtvereniging is op dit moment vastgesteld op €12,50 per jaar. Voor dat bedrag genieten alle inwoners van dat huishouden van dezelfde voordelen van het lidmaatschap.

Door inschrijving machtigt u Buurtvereniging Tersluis, om vanaf 2024 jaarlijks de contributie van de Buurtvereniging, zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering, af te schrijven van het opgegeven rekeningnummer.

Aanmelden als lid kan heel eenvoudig door het invullen van het inschrijfformulier via onderstaande link. Je zult vanaf dat moment geregistreerd worden in ons ledenbestand en zult digitaal een brief ontvangen voor de contributiebijdrage.